Els nous reptes a assolir per les empreses, per obtenir una major seguretat en l’entorn empresarial.